Jesteś tutaj:

Dzień: 2023-09-28

Wycieczka do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

Więcej o: Wycieczka do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

W pierwszych miesiącach bieżącego roku szkolnego nasza szkoła bierze czynny udział w projekcie „Posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady” dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Białymstoku, www.wfosigw.bialystok.pl

W ramach działań na rzecz środowiska zorganizowaliśmy już akcję sprzątania świata oraz wybraliśmy się z uczniami do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

Wycieczka okazała się bardzo owocna. Zdobyliśmy wiedzę na temat sposobu segregowania śmieci, ich przetwarzania i utylizacji. Pan Prezes Mieczysław Kaczyński wyjaśnił młodzieży, jak istotne dla środowiska naturalnego, ale i budżetu rodzinnego, jest właściwe gospodarowanie odpadami.

Pani Zenobia Dzieżyc – z-ca dyrektora, opowiedziała uczniom o tym, jak działa ZPiUO w Czerwonym Borze. Dzieci mogły z bliska obejrzeć komputery sterujące procesem segregacji, zobaczyć, co powstaje po przetworzeniu niektórych rodzajów śmieci.

Młodzież podczas tego wyjazdu zyskała wiedzę, nowe doświadczenie i świadomość tego, jak ważne są nasze codzienne wybory. Lepsza segregacja odpadów, wrzucanie ich po odpowiednim  przygotowaniu do właściwych pojemników lub worków,  pozwala na lepsze wykorzystanie ich jako surowców do recyklingu, co z kolei zmniejsza zużycie surowców naturalnych. To także mniejsze koszty dla społeczeństwa i środowiska.

Więcej „Wycieczka do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze”

Projekt „Posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady”

We wrześniu, październiku i listopadzie bieżącego roku szkolnego Szkoła Podstawowa w Rutkach Kossakach weźmie czynny udział w projekcie „Posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady” dofinansowanym z Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, www.wfosigw.bialystok.pl

W ramach projektu realizujemy szereg działań o znaczeniu proekologicznym. Skupimy się na propagowaniu właściwego gospodarowania odpadami w naszych domach. Udowodnimy mieszkańcom gminy, jak ważne jest właściwe segregowanie śmieci. Rodziny uczniów zachęcamy do wspierania naszej pracy. Bądźcie z nami, razem zdziałamy więcej!

 

Do góry