Kadra

Dyrekcja

L.p.Imię i nazwisko stanowisko
1mgr Anna Wądołowskadyrektor
2mgr Marta Katarzyna Targońskawicedyrektor
3mgr Dorota Koswicedyrektor

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2020/2021

L.p.Nazwisko i imię nauczycielaNauczane przedmiotyklasa
1mgr Bujno Reginazajęcia logopedyczne
2mgr Duchnowska Annajęzyk rosyjski
język angielski
5 ab, 6ab, 7abc, 8ab
1a, 1b
3mgr Dzieniszewska LidiaNauczanie specjalne
Zajęcia rewalidacyjne
gr. do 5 osób
4mgr Giecko Ewazaj. z wych.
biologia
geografia
technika
7 b
5ab, 6ab,7abc,8ab
7b, 8ab
6b
5mgr Giecko Grzegorzhistoria
WOS
4a, 5b, 7abc, 8ab
8ab
6mgr Godlewska Krystynaj. polski
kółko j. polskiego
4b, 7a, 8b
4 b, 8b
7mgr Godlewska Małgorzatajęzyk polski
zaj. dyd.-wyr.
6b, 7c
6a, 7c
8mgr Gołaszewski MarekMatematyka
zaj. z wychowawcą
kółko matematyczne
zaj. wyrównawcze
4ab, 7abc,
7a
4a
7ab
9mgr Grodzka BożenaReligia

Wychowanie do życia
w rodzinie
0b, 1ab, 5b, 6ab, 7abc, 8ab
6ab
10mgr Grodzka Katarzynajęzyk angielski
zaj. z wych.
2a,3a,4b,5a,6b,7a,c,8b
4b
11mgr Jarnutowska Teresajęzyk angielski

kółko języka angielskiego
zaj. z wychowawcą
0b,2b,3b,4a,5b,6a,7b,8a
8a
5b
12mgr Karwowska Elżbietapedagog szkolny
zaj. rewalidacyjne
zaj. roz. komp. em-społ.
13mgr Pruszak Elżbieta n-l wspomagajacy
j. angielski
zaj. rewalidacyjne
Gr. II
Gr. II, III
14mgr Kłoskowska Małgorzata matematyka
kółko matematyczne
zaj. z wychowawcą
zaj. dyd..-wyr.
5ab, 6ab
5b
6b
5ab
15mgr Konecka Karolinaed. przedszkolna
Zaj. rewalidacyjne
Gr. III – 5 latki
16mgr Konopko Mariannaedukacja wczesnoszkolna
kółko rozw. zaint.
zaj. dyd..-wyr
3a
3a

3ab
17mgr Korput Lechmatematyka
zaj. dyd..-wyr
8ab
8ab
18mgr Kos Dorotaprzyroda
geografia
4ab
5ab,6ab,7ac
19mgr Kotowska Justynaed. wczesnoszkolna
kółko rozw. zaint.
zaj. dyd.-wyr.
2a
20mgr Koźlik Joannaed. wczesnoszkolna
kółko rozw. zaint.
zaj. rewalidacyjne
3b
21mgr Krasucki Wojciechwychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą
5b,7abc
7c
22mgr Krupa Alinaplastyka
wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą
4ab, 5ab, 6ab, 7abc
4b,8a
8a
23mgr Kruszewska Grażynatechnika
zaj. z wychowawcą
wych-fiz
4ab,5ab,6a
8b
4a,8b
24mgr Ks. Ładyżyński Łukaszreligia2ab, 3ab, 4b, 5a
25mgr Michałowska Annettaedukacja wczesnoszkolna
kółko rozw. zaint.
zaj. dyd.-wyr.
1b
26mgr Ostaszewska Barbarafizyka
chemia
doradztwo zawodowe
zajęcia rewalidacyjne
7abc,8ab
7abc,8ab
7abc
27mgr Perkowska Bernadettaedukacja przedszkolna
j. angielski
zaj. wyrównawcze
0a
28mgr Piszczatowska Elżbietainformatyka4ab, 5ab, 6ab, 7abc, 8ab
29mgr Prokop Krystynajęzyk polski
zaj. dyd.-wyr.
zaj. z wych.
4a, 5ab
4-5
4a
30mgr Prokop Milenaed. przedszkolna
z j. angielskim

Gr. I – 3 latki
31mgr Rakowska Karolinaed. przedszkolna
zaj. rewalidacyjne
5/6 latki 0 b
32mgr Stańczuk Elżbietajęzyk polski
kółko języka pol.
zaj. z wych.
6a,7b,8a
6a
6a
33mgr Strękowska Małgorzatawych-fiz
EDB
kółko rozw. zain. sks
5a,6ab
8ab
6b
34mgr Stypułkowska Magdalenan-l wspomagający
zaj. rewalidacyjne
3a
35mgr Targońska Martamuzyka
religia
4ab, 5ab, 6ab, 7abc
0a,4a
36Wądołowska AnnaWDŻ
doradztwo zaw.
zaj. korekc.-komp
zaj.roz.komp.em-społ
4ab, 5ab, 7abc, 8ab
8ab
1-3
4-8
37mgr Wilczewska Zofiaed. przedszkolnaed. przedszkolna Gr. II - 4 latki
38mgr Zięba Urszulahistoria
zaj. z wych.
biblioteka
4b, 5a, 6ab
5a
39mgr Żukowska Irenaed. wczesnoszkolna
kółko zaint.
zaj. dyd..-wyr.
zaj. dyd..-wyr.
1a
1a
1a
4b
40mgr Żurawska Teresaed. wczesnoszkolna
kółko rozw. zaint.
zaj. dyd..-wyr.
zaj. korekc.-komp.
2b
2b
2b
5a

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021

L.p.Nazwisko i imię nauczycielaKlasa
1mgr Prokop MilenaGrupa I – 3 latki
2mgr Wilczewska ZofiaGrupa II –4 latki
3mgr Konecka KarolinaGrupa I – 4/5 latki
4mgr Perkowska BernadettaOddział przedszkolny OA
5mgr Rakowska KarolinaOddział przedszkolny O B
6mgr Żukowska Irena Klasa I a
7mgr Michałowska AnnettaKlasa I b
8mgr Kotowska JustynaKlasa II a
9mgr Żurawska TeresaKlasa II b
10mgr Konopko MariannaKlasa III a
11mgr Koźlik JoannaKlasa III b
12mgr Prokop KrystynaKlasa IV a
13mgr Grodzka KatarzynaKlasa IV b
14mgr Zięba UrszulaKlasa V a
15mgr Jarnutowska TeresaKlasa V b
16mgr Stańczuk ElżbietaKlasa VI a
17mgr Kłoskowska MałgorzataKlasa VI b
18mgr Gołaszewski MarekKlasa VI c
19mgr Giecko EwaKlasa VII a
20mgr Krasucki WojciechKlasa VII b
21mgr Krupa AlinaKlasa VIII a
22mgr Kruszewska Grażyna Klasa VIII b