Kadra

Dyrekcja

L.p.Imię i nazwisko stanowisko
1mgr Anna Wądołowskadyrektor
2mgr Marta Katarzyna Targońskawicedyrektor
3mgr Dorota Koswicedyrektor

Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2021/2022

L.p.Nazwisko i imię nauczycielaNauczane przedmioty
1mgr Brulińska Martaed. przedszkolna
2mgr Budrowska Annajęzyk polski
3mgr Bujno Reginazajęcia logopedyczne
4mgr Duchnowska Annajęzyk rosyjski
język angielski
5mgr Dzieniszewska LidiaNauczanie specjalne
Zajęcia rewalidacyjne
6mgr Giecko Ewazaj. z wych.
biologia
geografia
technika
7mgr Giecko Grzegorzhistoria
WOS
8mgr Godlewska Krystynaj. polski
kółko j. polskiego
9mgr Godlewska Milenajęzyk angielski
10mgr Godlewska Małgorzatajęzyk polski
zaj. dyd.-wyr.
11mgr Gołaszewski MarekMatematyka
zaj. z wychowawcą
kółko matematyczne
zaj. wyrównawcze
12mgr Grodzka BożenaReligia

Wychowanie do życia
w rodzinie
13mgr Grodzka Karolinaed. przedszkolna
14mgr Grodzka Katarzynajęzyk angielski
zaj. z wych.
15mgr Jarnutowska Teresajęzyk angielski

kółko języka angielskiego
zaj. z wychowawcą
16mgr Karwowska Elżbietapedagog szkolny
zaj. rewalidacyjne
zaj. roz. komp. em-społ.
17mgr Konecka Karolinaed. przedszkolna
Zaj. rewalidacyjne
18mgr Konopko Mariannaedukacja wczesnoszkolna
kółko rozw. zaint.
zaj. dyd..-wyr
19mgr Kos Dorotaprzyroda
geografia
20mgr Kotowska Justynaed. wczesnoszkolna
kółko rozw. zaint.
zaj. dyd.-wyr.
21mgr Kosińska Małgorzatamatematyka
fizyka
22mgr Krasucki Wojciechwychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą
23mgr Krupa Alinaplastyka
wychowanie fizyczne
zaj. z wychowawcą
24mgr Kruszewska Grażynatechnika
zaj. z wychowawcą
wych-fiz
25mgr Kućmierowski Tomaszmatematyka
26mgr Ładyżyńska Paulinazajęcia rewalidacyjne
27mgr Łepkowska Justynachemia
28mgr Ks. Ładyżyński Łukaszreligia
29mgr Michałowska Annettaedukacja wczesnoszkolna
kółko rozw. zaint.
zaj. dyd.-wyr.
30mgr Perkowska Bernadettaedukacja przedszkolna
j. angielski
zaj. wyrównawcze
31mgr Piszczatowska Elżbietainformatyka
32mgr Prokop Milenaed. przedszkolna
z j. angielskim

33mgr Rakowska Karolinaed. przedszkolna
zaj. rewalidacyjne
34mgr Ramatowska Milenaed. przedszkolna
35mgr Stańczuk Elżbieta
36mgr Strękowska Małgorzatawych-fiz
EDB
kółko rozw. zain. sks
37mgr Świderska Magdalenaed. wczesnoszkolna
38mgr Stypułkowska Magdalenan-l wspomagający
zaj. rewalidacyjne
39mgr Trzaska Weronika
40mgr Targońska Martamuzyka
religia
41mgr Wądołowska AnnaWDŻ
doradztwo zaw.
zaj. korekc.-komp
zaj.roz.komp.em-społ
42mgr Wilczewska Zofiaed. przedszkolna
43mgr Zięba Urszulahistoria
zaj. z wych.
biblioteka
44mgr Żukowska Irenaed. wczesnoszkolna
kółko zaint.
zaj. dyd..-wyr.
zaj. dyd..-wyr.
45mgr Żurawska Teresaed. wczesnoszkolna
kółko rozw. zaint.
zaj. dyd.-wyr.
zaj. korekc.-komp.

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021

L.p.Nazwisko i imię nauczycielaKlasa
1mgr Grodzka KarolinaOP3
2mgr Brulińska MartaOP4
3mgr Ramatowska MilenaOP5
4mgr Konecka KarolinaOP6a
5mgr Perkowska BernadettaOP6b
6mgr Konopko MariannaKlasa I a
7mgr Świderska MagdalenaKlasa I b
8mgr Żukowska Irena
Klasa II a
9mgr Michałowska Annetta
Klasa II b
10mgr Kotowska Justyna
Klasa III a
11mgr Żurawska Teresa
Klasa III b
12mgr Krupa AlinaKlasa IV a
13mgr Kruszewska GrażynaKlasa IV b
14mgr Godlewska MałgorzataKlasa V a
15mgr Piszczatowska ElżbietaKlasa V b
16mgr Kućmierowski TomaszKlasa VI a
17mgr Jarnutowska TeresaKlasa VI b
18mgr Budrowska AnnaKlasa VII a
19mgr Kosińska MałgorzataKlasa VII b
20mgr Gołaszewski MarekKlasa VIII a
21mgr Giecko EwaKlasa VIII b
22mgr Krasucki Wojciech Klasa VIII c
23mgr Dzieniszewska LidiaZET