Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych01 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe25 stycznia – 7 lutego 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna01 kwietnia – 06 kwietnia 2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.11.2020 r.
22.12.2020 r.
04-05.01.2021 r.
3 dni egzaminy ósmoklasisty wg. harmonogramu CKE
04.06.2021 r.

Kalendarz szkolny na rok 2020/2021