Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych01 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe24 stycznia – 6 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych24 czerwca 2021 r.
Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.10.2021 r.
12.11.2021 r.
22.12.2021 r.
02.05.2022 r.
17.06.2022 r.
25.05-27.05.2022 r.

Kalendarz szkoły na rok 2021/22

Kalendarz oddziałów przedszkolnych na rok 2021/22