Projekt „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach Kossakach”

Projekt „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Rutki w okresie 01.09.2021-31.08.2023.

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:
  1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
  2. Matematyczne gry i zabawy
  3. Przyrodnicze laboratorium
  4. Język angielski
  5. Język rosyjski
  6. Projekt edukacyjny dla społeczności lokalnej
  7. Zajęcia psychoedukacyjne