Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pedagog szkolny / specjalny i Psycholog to dwie osoby, które ściśle ze sobą współpracują. Dbają o zapewnienie odpowiedniego wsparcia i opieki uczniom, wspierają nauczycieli
i rodziców. Mają obowiązek zachować tajemnicę, o ile nie jest ona zagrażająca życiu lub zdrowiu.

Uczniu, możesz zgłosić się do Nas, gdy:

 • czujesz, że  jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie
 • masz problemy rodzinne
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegami
 • chciałbyś pomóc innym i nie wiesz, w jaki sposób to zrobić
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

Rodzicu, wesprzemy Cię, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce i  funkcjonowania Twojego dziecka w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić
 • szukasz pomocy

 

Zachęcamy do kontaktu:

Pedagog Magdalena Stypułkowska – sala nr 49
adres mailowy: mstypulkowska2018@gmail.com

Psycholog Martyna Konert – sala nr 37
adres mailowy: psycholog.rutkiszkola@gmail.com

 

TYGODNIOWY PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO/SPECJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 od 04.09.2023 r.

G. l

Poniedziałek

10.20 – 15.20

5h

Wtorek

8.30 – 14.30

6h

Środa

10.20 – 15.20

5h

Czwartek

10.20 – 15.20

4h

Piątek

9.00 – 13.00

4h

1

Zajęcia z Wczesnego wspomagania z uczniem

Zajęcia statutowe (PSZ)

    GODZINA DOSTĘPNOŚCI (8.00 – 9.00)

2

    Zajęcia statutowe (PS)
3 Zajęcia statutowe (PSZ)

 

Zajęcia statutowe (PSZ)

 

Zajęcia z Wczesnego wspomagania z uczniem

 

4

Konsultacje indywidualne z uczniem

Zajęcia statutowe (PSZ)

 

Zajęcia statutowe (PSZ)

 

Zajęcia statutowe (PS)

 

 

Zajęcia statutowe (PS)

5  Zajęcia statutowe (PSZ)

 

Zajęcia statutowe (PSZ)

 

Zajęcia statutowe (PS)

6

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (gr.III)

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (gr.II)

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (gr.I)

 

Zajęcia statutowe (PS)  

7

Zajęcia statutowe (PSZ)

Konsultacje indywidualne z uczniem Zajęcia statutowe (PS)

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (gr.IV) / 2 godz. co dwa tygodnie

 

 
8 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (gr.V)

 

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne (gr.IV)

 

 

TYGODNIOWY PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 OD 04.09.2023 R.

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Godziny

9.00 – 14.30

5,5 h

8.30 – 11.30

3 h

9.00 – 15.30

6,5 h

9.00 – 15.30

5,5 h

12.00 – 14.30

2,5 h

1

2

Zajęcia statutowe Zajęcia statutowe Zajęcia statutowe Zajęcia statutowe

3

Zajęcia statutowe

Zajęcia statutowe Zajęcia statutowe

Zajęcia statutowe

4 Zajęcia statutowe Zajęcia statutowe Zajęcia statutowe

Zajęcia statutowe

5

Zajęcia statutowe Zajęcia statutowe Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne (gr. I)

Zajęcia statutowe

6

Zajęcia statutowe Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
(gr. II)
Zajęcia statutowe

Zajęcia statutowe

7

Konsultacje indywidualne
z uczniem
Zajęcia statutowe Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne (gr. III)

2 godziny co dwa tygodnie

 

Konsultacje indywidualne z uczniem

8 GODZINA DOSTĘPNOŚCI

14.30 – 15.30

Konsultacje indywidualne
z uczniem