Projekt „Posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady”

We wrześniu, październiku i listopadzie bieżącego roku szkolnego Szkoła Podstawowa w Rutkach Kossakach weźmie czynny udział w projekcie „Posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady” dofinansowanym z Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, www.wfosigw.bialystok.pl

W ramach projektu realizujemy szereg działań o znaczeniu proekologicznym. Skupimy się na propagowaniu właściwego gospodarowania odpadami w naszych domach. Udowodnimy mieszkańcom gminy, jak ważne jest właściwe segregowanie śmieci. Rodziny uczniów zachęcamy do wspierania naszej pracy. Bądźcie z nami, razem zdziałamy więcej!