Kontakt

Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach Kossakach

ul. 11 Listopada 7A
18-312 Rutki-Kossaki
woj. podlaskie

telefon: 86 270 10 06

e-mail: sprutki@gminarutki.pl

Inspektor Ochrony Danych – Paweł Stankowski
adres email- kontakt@iod24.eu
Rachunek Rady Rodziców:
BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMBROWIE
16 8775 0009 0020 0200 0084 0004