Historia szkoły

Rutki-Kossaki to wieś gminna, która leży w północno-wschodniej części Polski w woj. podlaskim.
Początki Szkoły Podstawowej w Rutkach nie są dokładnie znane. Na podstawie rozmów z najstarszymi mieszkańcami naszej wsi, można jedynie stwierdzić, że drewniany budynek pobudowano w 1905 roku. Wykształciło się w nim wiele pokoleń mieszkańców naszej wsi i okolicznych wiosek.

Budowę następnego budynku szkolnego rozpoczęto przed II wojną światową i oddano do użytku w 1938 r.

W starym drewnianym budynku nadal wykorzystywano sale lekcyjne. W okresie okupacji hitlerowskiej na terenie Rutek w domach prywatnych prowadzono tajne nauczanie. W budynku szkolnym mieszkała żandarmeria i mieściło się więzienie. W gminie przybywało mieszkańców i już wkrótce w szkole zaczęło brakować miejsca. Wynajmowano więc dodatkowe sale w prywatnych budynkach.

W roku szkolnym 1984/85 rozpoczęto budowę nowej, dużej szkoły.

Prace szły bardzo wolno i w końcu 1989 r. ówczesny dyrektor Henryk Zaręba, mimo że nie znał terminu zakończenia budowy zakupił częściowo wyposażenie szkoły. W roku szkolnym 1991/92 doczekaliśmy się w naszej miejscowości nowej, przestronnej szkoły.

22 lutego 1992 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły.
23 września 1990 r. nasza szkoła przyjęła imię 2 Pułku Ułanów Grochowskich.