Patron szkoły

23 września 1990 r. Szkoła Podstawowa w Rutkach przyjęła imię 2 Pułku Ułanów Grochowskich.

Formacja wojskowa o tej nazwie przewija się przez całą naszą historię. Od najdawniejszych czasów stawali oni mężnie przeciwko wrogom naszej Ojczyzny. Żołnierze tego pułku walczyli z okupantem min. na naszych terenach.
Historia 2 Pułku Ułanów Grochowskich sięga czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej, 20 listopada 1917 r. Kolebką pułku stała się miejscowość Antoniny. Szeregi tego powstającego pułku zasilali Polacy, byli gwardziści rosyjscy oraz licznie napływający ochotnicy z Wołynia. W czerwcu 1918 roku pułk został rozwiązany w związku z likwidacją 1 Korpusu Polskiego. Wkrótce jednak, bo już od 11 listopada 1918 zaczęto go odtwarzać.
Poszczególne szwadrony pułku brały udział w walkach na froncie wschodnim, a jeden brał udział w walkach z Czechami na granicy południowej. Następnie pułk jako całość wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu działań bojowych pułk skierowano do Suwałk, które od tej chwili stały się jego garnizonem. Pułk wszedł w skład Suwalskiej Brygady Kawalerii (Samodzielna Grupa Operacyjne „Narew”) i wziął udział w wojnie obronnej w 1939.
W dniach 1-4 września 1939 roku pułk osłaniał rejon na północny zachód od Suwałk. W dniu 4 września pułk otrzymał rozkaz przemarszu w rejon Zambrowa, gdzie koncentrowała się Suwalska Brygada Kawalerii. W trakcie tego przemarszu doszło do walki pod Rutkami, gdzie niemieckie czołgi rozjechały prawe skrzydło pułku. Nastąpił wtedy podział pułku. 1 i 4 szwadron skierował się w kierunku Wołkowyska.Reszta pułku obsadziła odcinek obronny nad Narwią w rejonie Gać – Kossaki. Tam toczyła walki obronne w dniach 10-11 września. Następnie rozpoczęła marsz przez Puszczę Białowieską.
2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego jako jedyny w kawalerii II Rzeczpospolitej miał za swoją patronkę Matkę Bożą Częstochowską i swoje święto 26 sierpnia.
Ułani podczas swoich odwiedzin w naszej szkole podarowali wiele pamiątek.