Jesteś tutaj:

Autor: admin

Konkurs plastyczny „Gmina Rutki- moja mała ojczyzna”

Więcej o: Konkurs plastyczny „Gmina Rutki- moja mała ojczyzna”
Konkurs plastyczny „Gmina Rutki- moja mała ojczyzna” dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych:
 • 6-8 lat
 • 9-12 lat
 • 13-16 lat
Organizator: Fundacja „TRADYCJA I ROZWÓJ” oraz grupa nieformalna będąca pomysłodawcą projektu „Zintegrowani wokół twórczości lokalnego artysty-Bronisława Tyla”.
 • W każdej kategorii wiekowej wyłonimy jednego laureata oraz po dwa wyróżnienia.
 • Dodatkowe nagrody od głosujących uczestników wystawy.
 • Prace konkursowe przyjmowane są  od 23 września do 7 października w bibliotece Gminnego Ośrodku Kultury i Biblioteki. Do pracy plastycznej należy dołączyć wypełnione i podpisane załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu Konkursu.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 23 października podczas uroczystego otwarcia wystawy prac lokalnego artysty Bronisława Tyla odbywającego się w GOKiB.

Więcej „Konkurs plastyczny „Gmina Rutki- moja mała ojczyzna””

Spotkanie klas 1-8 z policjantami

Więcej o: Spotkanie klas 1-8 z policjantami

W dniu 19.09.2022 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie klas 1-8 z policjantami, którzy przypomnieli uczniom zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Podczas spotkania wspomniano o bezpieczeństwie w trakcie przechodzenia przez ulicę, bezpieczeństwie podczas jazdy autobusem szkolnym. Policjanci przypomnieli również uczniom jak należy zachowywać się w domu podczas nieobecności rodziców.

Więcej „Spotkanie klas 1-8 z policjantami”

Program „Umiem pływać”

Więcej o: Program „Umiem pływać”

Nasza szkoła przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowo-Sportowym „KOS 1984″ po raz pierwszy bierze udział w programie ,,Umiem pływać” 🏊‍♂️🏊‍♀️🏊. Zajęcia odbywają się na pływalni w Parku Wodnym w Łomży. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Głównymi celami projektu jest nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, wyrównanie szans w dostępie do krytej pływalni uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których ich nie ma. Nasi najmłodsi uczniowie są podzieleni na trzy grupy wiekowe i będą uczestniczyć w 10 wyjazdach z 2 godzinną nauką pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów 🏊‍♂️.

Więcej „Program „Umiem pływać””

Projekt edukacyjny „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”

Więcej o: Projekt edukacyjny „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”

Szanowni Rodzice

Z dniem 1 września 2022 r. rozpoczynamy kontynuację realizacji projektu edukacyjnego  „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023.

W ramach projektu w roku szkolnym 2022/23 zrealizowane zostaną:

 1. Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
 2. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu z zakresu metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz  kształtowania kompetencji wychowawczych.

Ponadto w ramach zajęć dodatkowych zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne takie jak:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki – Pan Tomasz Kućmierowski
 2. Matematyczne gry i zabawy – Pani Lidia Dzieniszewska
 3. Przyrodnicze laboratorium – Pani Justyna Kotowska
 4. Przyrodnicze laboratorium – Pani Justyna Łepkowska
 5. Język angielski – Pani Milena Godlewska
 6. Język rosyjski – Pani Anna Duchnowska
 7. Projekt edukacyjny dla społeczności lokalnej – /warsztaty wokalne/ – 2 grupy – Pani Marta Targońska
 8. Projekt edukacyjny dla społeczności lokalnej – /koło dziennikarskie/ – Pani Elżbieta Piszczatowska
 9. Indywidualizacja – zajęcia psychoedukacyjne; – Pani Magdalena Stypułkowska

W projekcie w roku szkolnym 2022/2023 przewidziano również zorganizowanie:

 1. Wycieczki do Centrum Nauk Kopernik.
 2. Wycieczki do Białowieskiego Parku Narodowego i Hajnówki.
 3. Półkolonii – Laboratorium Naukowe.
 4. Półkolonii z robotyki
 5. Festiwalu nauki.

Rekrutację uczniów na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2022/2023 prowadzą w/w  nauczyciele pracujący w projekcie  w dniach 05.09.- 12.09.2022r.       

Szkolny koordynator projektu – Dorota Kos

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Więcej o: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września to dzień wyjątkowy w życiu każdego ucznia. To dzień, w którym dzieci i młodzież z radością powracają w szkolne mury. Tegoroczny rok szkolny rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w kościele w Rutkach – Kossakach. Następnie uczniowie i rodzice licznie zgromadzili się na sali gimnastycznej. Uroczyście wprowadzono sztandar szkoły, a społeczność szkolna odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego. Pani Dyrektor Anna Wądołowska powitała wszystkich po wakacyjnej przerwie. Szczególnie  ciepło zwróciła się do pierwszoklasistów, którzy w naszej szkole spędzą kolejne lata edukacji. Głos zabrał także pan wójt Dariusz Modzelewski, który przedstawił plany remontu naszej placówki. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku szkolnego przedstawiła pani wicedyrektor Dorota Kos. Następnie uczniowie udali się do swoich klas na pierwsze spotkanie
z wychowawcami.

Wszystkim, dla których szkoła to „drugi dom” – czyli uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, życzymy udanego nowego roku szkolnego, a rodzicom – radości z osiągnięć ich pociech.

Więcej „Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023”

Więcej o:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach Kossakach  informuje,

 że dnia 01.09.2022 rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się zgodnie z poniższym

harmonogramem.

Ponadto dnia 01.09.2022 odbędą się zebrania

 z rodzicami klas I-VIII i oddziałów przedszkolnych.

Więcej

Do góry