Nowatorskie metody nauczania w naszej szkole

Powiększ obraz
Dziś uczniowie Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego poznali stolice Europy. Dosłownie podróżowali po ich najdalszych zakamarkach przy pomocy wirtualnej rzeczywistości systemu Class VR #LaboratoriaPrzyszłości
Głównym założeniem podczas planowania tej lekcji było jak największe zaangażowanie uczniów w proces uczenia się. Odbywa się to jakby przy okazji. Zastosowanie przestrzeni VR, która jest nowością dla uczniów, wpływa bardzo korzystnie na efektywność uczenia się i umożliwia osiągnięcie założonych celów lekcji. Dzięki zaangażowaniu w proces zdobywania wiedzy wielu zmysłów oraz możliwości przemieszczania się po sali emocje i wyobraźnia uczniów zostają pobudzone, a to wpływa bardzo korzystnie na ilość zapamiętanego przez nich materiału. W momencie, kiedy będą potrzebowali wykorzystać tę wiedzę w praktyce, odwołają się do swoich przeżyć i wspomnień z lekcji. #LaboratoriaPrzyszlosci.