Ważne ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rutkach Kossakach informuję, że zgodnie

z kalendarzem szkoły dzień 01.10.2021r.

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia w tym dniu opieki nad dziećmi proszeni są o zgłoszenie obecności dzieci

w przedszkolu /w szkole wychowawcom klas w poniedziałek – dn. 27.09.2021 r.

Szkoła zapewni opiekę lecz w dniu 01.10.2021r. nie zapewnia dowozu.

 

            Dyrektor szkoły – Anna Wądołowska