Jesteś tutaj:

Miesiąc: sierpień 2021

Dzwonki od 1.09.2021 r.

Rozkład dzwonków lekcyjnych od 1.09.2023

Numer lekcjiGodziny trwania lekcji
1.08:00 – 08:45
2.08:55 – 09:40
3.09:45 – 10:30
4.10:50 – 11:35
5.11:55 – 12:40
6.12:55 – 13:40
7.13:45 – 14:30
8.14:35 – 15:20

Ważna informacja

DROGIE DZIECI

DRODZY UCZNIOWIE

SZANOWNI RODZICE

 

W DNIU 01 WRZEŚNIA 2021 R. ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022.

W TROSCE O NASZE WSPÓLNE ZDROWIE PRZYPOMINAMY O:

  1. ZACHOWANIU DYSTANSU –   MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY OSOBAMI: 1,5 M.
  2. PRZESTRZEGANIU HIGIENY – CZĘSTE MYCIE RĄK (LUB DEZYNFEKCJA RĄK), OCHRONA PODCZAS KASZLU I KICHANIA, UNIKANIE DOTYKANIA OCZU, NOSA I UST.
  3. NOSZENIU MASECZEK W PRZESTRZENIACH WSPÓLNYCH, GDY NIE MOŻNA ZACHOWAĆ DYSTANSU.

 

DYREKCJA SZKOŁY

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Więcej o: ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych i uczniów klas I-VIII odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

 

08.15- Msza Św. w Kościele Św. Anny w Rutkach .

08.45- Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Oddziałach  Przedszkolnych.

09.00- Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

 

  1. Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych /3 latki, 4 latki, 5 latki i 6 latki/ – spotkanie z wychowawcami oddziałów w budynku przedszkola. /Dzieci  mogą przyjść z jednym rodzicem./
  1. Uczniowie klas I- III – spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych. /Uczniowie klas I mogą przyjść z jednym rodzicem. Pozostali uczniowie przychodzą na rozpoczęcie roku bez rodziców./
  1. Uczniowie klas IV- VIII – rozpoczęcie roku 2021/2022 na sali gimnastycznej, następnie spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami klas.

Wykaz sal lekcyjnych dla każdej klasy znajduje się poniżej.

Więcej „ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022”

Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach

Nazwa projektu: „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”

Numer projektu: RPPD.03.01.02-20-0374/19

Krótki opis projektu, jego cele i efekty:

Projekt „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Rutki w okresie 01.09.2021-31.08.2023. Celem projektu jest do 31.08.2023 120 uczniów (60K i 60M) ze Szkoły Podstawowej im. 2. Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach- Kossakach, nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 9 nauczycieli (7K; 2M) nabędzie kompetencje lub kwalifikacje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć.

Grupa docelowa: 160 osób tj. 10 nauczycieli (8K;2M), 150 uczniów (75K; 75M), szkoły podstawowej z województwa podlaskiego.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  1. zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych;
  2. stypendia naukowe dla uczniów zdolnych;
  3. szkolenia dla nauczycieli z zakresu z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy;
  4. działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

 

Dofinansowanie UE: 384 562,75 zł

Zajęcia wspomagające w roku szkolnym 2021/2022

Więcej o: Zajęcia wspomagające w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Rodzice,

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)

w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.
Zajęcia te mają na celu  uzupełnienie braków wynikających z  problemów w nauce związanych z nauczaniem zdalnym.

Rodzice/opiekunowie składają do dnia 02 września 2021 r. pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających.

Więcej „Zajęcia wspomagające w roku szkolnym 2021/2022”

Wycieczka do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

10 sierpnia na zaproszenie Pana Stefana Krajewskiego – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, młodzież z naszej szkoły wzięła udział w wycieczce do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. W trakcie wizyty w Sejmie młodzi ludzie zostali zapoznani z historią oraz współczesnym obliczem parlamentu. Mieli również możliwość spotkania z Panem Posłem, który poświęcił dużo uwagi zadawanym pytaniom. Dzięki Jego uprzejmości i zaangażowaniu wizyta w Sejmie RP stała się doskonałą i niepowtarzalną lekcją parlamentaryzmu, historii i patriotyzmu.

Kierujemy serdeczne podziękowania Panu Posłowi RP za organizację wycieczki do Sejmu.

Więcej „Wycieczka do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej”

Informacja od Dyrektora

Drodzy Rodzice!

W związku z planowanym wydłużenia pracy oddziałów przedszkolnych (dzieci 3,4,5,6 – letnich),

prosimy o złożenie oświadczenia zainteresowanych rodziców zgodnie z załącznikiem

do dnia 23.08.2021 do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Rutkach.

Nadmieniam, iż praca przedszkola może zostać wydłużona do godziny 17.00.

Pobyt dziecka będzie odpłatny zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

Dyrektor Szkoły: Anna Wądołowska

załącznik nr 1

Do góry