Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”

 

10 października 2023 roku w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ruszył pilotażowy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” Fundacji UNAWEZA, który jest odpowiedzią na rosnący kryzys psychiczny wśród młodych osób i zapotrzebowanie osób uczniowskich, rodziców oraz nauczycieli i nauczycielek na otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym.

Jest to cykl lekcji, które będą się odbywały raz w miesiącu od października do końca roku szkolnego 2023/24 w klasach 4 – 8. Do udziału w pierwszym pilotażowym roku realizacji programu zgłosiło się 1330 szkół i placówek oświatowych. Program będzie ewaluowany i rozwijany.

Program profilaktyczny jest ogólnopolski, ogólnodostępny, dobrowolny i całkowicie bezpłatny. Jego zaletą jest przejrzystość, prostota i intuicyjność. Punktem wyjścia do jego powstania były wyniki badań „MŁODW GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, w którym udział 184 tys. osób uczniowskich z całej Polski (raport z tych badań jest dostępny na stronie www.mlodeglowy.pl).

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego, które będą prowadzone podczas roku szkolnego według ośmiu opracowanych scenariuszy. Program został stworzony przez specjalistki: Aleksandrę Kuberską i Martę Jagodzińską – psycholożki tworzące Emocjonalia, a także Weronikę Snoch i Angelikę Friedrich z Nastoletniego Azylu oraz Justynę Żukowską-Gołębiewską – psycholożkę, reprezentantkę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów i główną Koordynatorkę programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”.

Pierwsza Pomoc Psychologiczna – podaj dalej!

W pierwszym półroczu zapoznamy uczniów, nauczycieli i nauczycielki z zasadami Pierwszej Pomocy Psychologicznej (PPP), które są zgodne z wytycznymi UNICEF (Look, Listen, Link). Zajęcia będą wzmacniać u młodych ludzi takie kompetencje jak: rozpoznawanie emocji, nazywanie potrzeb, stawianie granic czy komunikowanie potrzeby wsparcia. W drugim zaś semestrze skupimy się na higienie cyfrowej i bezpieczeństwie w sieci.

Jakie są cele Programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”?

  • przygotowanie dzieci i młodzieży do rozmowy o towarzyszą umiejętności rozpoznania czterech podstawowych emocji i określenia własnych potrzeb;
  • budowanie samoświadomości i dobrostanu wśród osób uczniowskich;
  • normalizacja tematu sięgania po specjalistyczną pomoc (każde dziecko otrzyma informację, gdzie i w jaki sposób może szukać pomocy);
  • zaopatrzenie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i wychowawców w narzędzia, dzięki którym udzielanie komuś i osobiste korzystanie z pomocy będzie prostsze;
  • profilaktyka dotycząca zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży;
  • edukacja i działania profilaktyczne.

 

Złoty Standard Pomocy Psychologicznej, czyli 10 przydatnych narzędzi wspierających ochronę zdrowia psychicznego

Naszym celem jest, aby w szkołach uczestniczących w projekcie działać na rzecz zdrowia psychicznego młodych, korzystając z tych samych spójnych i ujednoliconych praktyk postępowania. Dlatego opracowaliśmy Złoty Standard Pomocy Psychologicznej, czyli 10 narzędzi, które pomogą stworzyć szkole środowisko szczególnie uwrażliwione na zdrowie psychiczne młodych.

Wspieramy rodziców

Z przeprowadzonych przez nas badań „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” wynika, że wzrasta liczba zachowań autoagresywnych, prób samobójczych i samobójstw wśród młodych. Mamy świadomość, że wychowywanie i dbanie o dziecko wymaga zaangażowania wielu osób, dlatego chcemy pomóc nie tylko środowisku szkolnemu, ale myślimy także o rodzicach i opiekunach. W ramach dodatkowych działań przygotowujemy program wspierający umiejętności rodzicielskie, który pomoże wzmocnić relacje rodzinne, towarzyszyć dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z wyzwaniami dzisiejszego, dynamicznie zmieniającego się świata; innymi słowy – doda rodzicielstwu mocy. Materiały z nagraniami będą ogólnodostępne na stronie www.mlodeglowy.pl jeszcze w tym roku.

Liderkami programu w naszej szkole są Panie: Martyna Konert (psycholog) i Magdalena Stypułkowska (pedagog).