Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Od 1 marca 2023 rozpoczyna się rekrutacja

na rok szkolny 2023/2024  do oddziałów przedszkolnych

i klas pierwszych

w Szkole Podstawowej w Rutkach

2 Pułku Ułanów Grochowskich

Zarządzenie Wójta Gminy Rutki z terminami rekrutacyjnymi:

Zarządzenie Wójta w sprawie postepowania rekrutacyjnego

 

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych:

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

 

Dokumenty do wypełnienia przez rodziców /opiekunów prawnych:

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Karta zgłoszenia ucznia do kl. I.

Deklaracja pobytu dziecka w grupie popołudniowej.

Załącznik informacyjny do deklaracji pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w grupie popołudniowej.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 marca 2022 r.