Jesteś tutaj:

Miesiąc: kwiecień 2022

Wsparcie finansowe dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Rutkach Kossakach

Więcej o: Wsparcie finansowe dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Rutkach Kossakach

Dyrektor szkoły i koordynator projektu  „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” informuje, że zgodnie z założeniami projektu rozpoczynamy realizację zadania „Wsparcie finansowe dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Rutkach Kossakach”. Zadanie dotyczy wsparcia w zakresie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z klas IV-VII.

W związku z tym, od dnia 11.04.2022 r. rozpoczyna się nabór wniosków i dokumentów rekrutacyjnych wraz załącznikami,  o których mowa w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej. Wniosek należy pobrać ze strony internetowej szkoły lub od wychowawcy i złożyć do wychowawcy klasy wraz z załącznikami, o których mowa w regulaminie w terminie do 25.04.2022 r. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna w dniu  13.05.2022 r.

                                                                         Szkolny koordynator projektu – Dorota Kos

Wniosek o przyznanie stypendium

Dokument rekrutacyjny z regulaminem stypendialnym

Do góry