Zajęcia z języka rosyjskiego

Powiększ obraz

W ramach projektu realizowane są zajęcia z języka rosyjskiego, w których uczestniczy dwanaścioro uczniów. Podczas zajęć uczniowie nie tylko wzbogacają słownictwo, ale także rozwijają umiejętności komunikacyjne. Na zajęciach wykorzystujemy atrakcyjne pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach projektu, są to: gry dydaktyczne, słowniki (tradycyjne i multimedialne), fiszki oraz karty pracy do kopiowania.