Zajęcia pozalekcyjne

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2020/2021

Lp.Rodzaj zajęćProwadzącyklasa Dzień tygodniaGodzina
1 Kreatywny pierwszak-
Kółko plastyczno -techniczne
Żukowska IrenaI aponiedziałek 5 lekcja
2Origami płaskieMichałowska AnnettaI bponiedziałek 5 lekcja
3Kółko plastyczne – „W krainie kolorów”Kotowska JustynaII aponiedziałek 5 lekcja
4Kółko plastyczno –techniczne – „Każde dziecko to potrafi”Żurawska TeresaII bśroda 5 lekcja
5Kółko czytelniczeKonopko MariannaIII aśroda 5 lekcja
6Kółko plastyczno-techniczne z elementami muzykiKoźlik JoannaIII bponiedziałek 5 lekcja
7Kółko matematyczneGołaszewski MarekIV aponiedziałek 7 lekcja
8Kółko języka polskiegoGodlewska KrystynaIV bwtorek5/6 lekcja
/co dwa tygodnie/
9Kółko matematyczneKłoskowska MałgorzataV apiątek6/7 lekcja
/co dwa tygodnie/
10Kółko historyczneGiecko GrzegorzV bczwartek 7 lekcja
11Kółko języka polskiegoStańczuk ElżbietaVI aśroda7 lekcja
12SKSStrękowska MałgorzataVI bczwartek 7 lekcja
13Kółko j. angielskiegoJarnutowska TeresaVIII apiątek 7 lekcja
14Kółko języka polskiegoGodlewska Krystyna
VIII bpiątek 7 lekcja

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w roku szkolnym 2020/2021

Lp.Rodzaj zajęćProwadzącyKlasa Dzień tygodniaGodzina
1Zajęcia dydaktyczno wyrównawczeŻukowska IrenaI aśroda6 lekcja
2Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze Michałowska AnnettaI bśroda6 lekcja
3Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze Kotowska JustynaII a
środa6 lekcja
4Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze Żurawska TeresaII bśroda6 lekcja
5Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze Konopko Marianna III a
III b
poniedziałek6 lekcja
6Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiegoProkop KrystynaIV bwtorek6/7 lekcja
co 2 tygodnie
7Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiegoProkop KrystynaV a
V b

piątek 6/7 lekcja
co 2 tygodnie
8Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiegoGodlewska MałgorzataVI aczwartek7 lekcja
9Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiegoGodlewska MałgorzataVII c
VIII b
czwartek7/8 lekcja
co 2 tygodnie
10Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematykiŻukowska IrenaIV bponiedziałek6 lekcja
11Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematykiKłoskowska MałgorzataV a
V b
poniedziałek7 lekcja
12Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematykiKłoskowska MałgorzataVI a
VI b
środa7 lekcja
13Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematykiGołaszewski Marek VII b
VII c
poniedziałek8 lekcja
14Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematykiKorput LechVIII apiątek 7 lekcja
15Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematykiKorput LechVIII bczwartek8 lekcja