Zajęcia pozalekcyjne

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2021/2022

Lp.Rodzaj zajęćProwadzącyklasa Dzień tygodniaGodzina
1 Kółko rozwijające grafomotorykęKonopko MariannaI aponiedziałek5 lekcja
2Kółko rozwijające grafomotorykęŚwiderska MagdalenaI bponiedziałek5 lekcja
3Kółko informatyczneŻukowska IrenaII apiątek5 lekcja
4Koło badaczy świataMichałowska AnnettaII bponiedziałek1 lekcja
5Kółko czytelniczeKotowska JustynaIII aśroda5 lekcja
6Kółko czytelnicze „Razem z książką”Żurawska TeresaIII bpiątek5 lekcja
7j. angielskiGodlewska MilenaIV Awtorek5, 6 lekcja - co 2 tygodnie
8matematykaKućmierowski TomaszIV Bwtorek5 lekcja
9informatykaPiszczatowska ElżbietaV Aponiedziałek6 lekcja
10język polskiGodlewska KrystynaV Bponiedziałek7 lekcja
11matematykaKućmierowski TomaszVI Awtorek7 lekcja
12informatykaPiszczatowska ElżbietaVI Bponiedziałek7 lekcja
13język polskiGodlewska KrystynaVIII Apiątek7 lekcja
14matematykaGołaszewski MarekVIII Bpiątek7 lekcja
15matematykaKućmierowski TomaszVIII Cpiątek7 lekcja

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w roku szkolnym 2021/2022

Lp.Rodzaj zajęćProwadzącyKlasa Dzień tygodniaGodzina
1Zajęcia dydaktyczno wyrównawczeKonopko Marianna I A
I B
wtorek5 lekcja
2Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze Żukowska Irena
II A
wtorek5 lekcja
3Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze Michałowska Annetta
II Bwtorek5 lekcja
4Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze Kotowska Justyna
III Awtorek5 lekcja
5Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze Żurawska TeresaIII B
wtorek5 lekcja
6Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiegoGodlewska MałgorzataIV A
IV B
wtorek6 lekcja
7Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiegoGodlewska KrystynaV B

wtorek7 lekcja
8Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiegoBudrowska AnnaVI Aśroda6, 7 lekcja - co 2 tyg.
9Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiegoGodlewska KrystynaVI B
środa6, 7 lekcja - co 2 tyg.
10Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiegoBudrowska AnnaVII A
VII B
czwartek8 lekcja
11Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiegoGodlewska MałgorzataVIII C
środa8 lekcja
12Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematykiKosińska MałgorzataIV A
IV B
wtorek5 lekcja
13Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematykiGołaszewski MarekV Bpiątek6 lekcja
14Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematykiKućmierowski TomaszVI Aczwartek7, 8 lekcja - co 2 tyg.
15Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematykiKosińska MałgorzataVI Bwtorek7 lekcja
16Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematykiKosińska MałgorzataVII A
VII B
wtorek8 lekcja
17Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematykiKućmierowski TomaszVIII Cwtorek8 lekcja