Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2023 r. monitorując sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w poszczególnych krajach, skierowała robocze wytyczne dla Polski odnośnie obecnej sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych, dla których wydaje się ona najbardziej alarmująca, w tym dotyczące odry.
ECDC ocenia, że choć ryzyko na poziomie populacji ogólnej jest niskie, to ogniska choroby będą występować z powodu niewystarczającego stanu zaszczepienia przeciwko odrze (szczególnie drugą dawką), a istotnego wzrostu zachorowań na tę chorobę należy się spodziewać w nadchodzących miesiącach i latach.