Jesteś tutaj:

Dzień: 2024-02-09

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „O przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich” (t.j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.).

Do zmienianej ustawy dodano rozdział 4b – Standardy ochrony małoletnich.

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – są to konkretne spisane reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że małoletni w szkole są bezpieczni, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy a co więcej i rówieśników. Szkoła ustanowiła i wprowadziła w życie „Standardy Ochrony Małoletnich” przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

 

W dokumencie STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 2. PUŁKU UŁANÓW GROCHOWSKICH W RUTKACH zapisane są:

  • procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia małoletniego lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu szkoły oraz rówieśników;
  • zasady dostępu małoletniego do Internetu oraz ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami;
  • zasady bezpiecznych relacji personelu szkoły z małoletnimi, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z uczniami.

Zapisy zawarte w dokumencie „Standardów Ochrony Małoletnich” przed krzywdzeniem obowiązują wszystkich pracowników szkoły, w tym wolontariuszy oraz praktykantów.

Pełne wersje dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły, w bibliotece, u pedagoga, w pokojach nauczycielskich.

Standardy ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach

Do góry