Wycieczka do PSZOKU w Rutkach-Kossakach

Powiększ obraz
W ramach realizacji projektu „Posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady – przykłady dobrych praktyk w Gminie Rutki”, w dniu 29.09.2023 r., najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do miejscowego PSZOKU (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach).
Projekt ten jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, dostępny na stronie internetowej: www.wfosigw.bialystok.pl.
Podczas wizyty uczniowie dowiedzieli się, jakie rodzaje odpadów są przyjmowane od mieszkańców i przedsiębiorstw, jakie są zasady ich przyjmowania oraz w jakich ilościach. Dodatkowo poznali przebieg procesu przetwarzania odpadów oddanych do PSZOKu. Pracownicy zakładu przypomnieli dzieciom zasady właściwej segregacji odpadów różnego typu i oprowadzili ich po terenie PSZOKu.
Wycieczka bardzo podobała się wszystkim uczestnikom.