Prelekcja nt.: „Profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”.

Powiększ obraz

Dnia 26. września odbyło się zebranie klas pierwszych. W ramach projektu „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – działania wzmacniające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z Gminy Rutki” psycholog szkolna mgr Martyna Konert wystąpiła z prelekcją nt.: „Profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. Przybliżone zostały definicje profilaktyki oraz zdrowia psychicznego oraz omówione najczęściej występujące trudności i zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży. Zasygnalizowane zostały przyczyny i objawy, a także zapobieganie takim doświadczeniom jak depresja, zaburzenia adaptacyjne czy przemoc rówieśnicza.

Zadanie publiczne pn.: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – działania wzmacniające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z Gminy Rutki”. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Podlaskiego.