Warsztaty muzyczne

Powiększ obraz

27 września uczniowie klas I-III brali udział w warsztatach muzycznych dzięki udziale szkoły w projekcie „Poczuj – od dźwięku do emocji”. Celem przedsięwzięcia jest połączenie rozwoju osobistego z aktywnym uczestnictwem kultury. Dzieci poprzez udział w koncercie i warsztatach Joszka Brody pogłębiają wiedzę z zakresu edukacji artystycznej.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.