Szkolenie pocztu sztandarowego

Powiększ obraz

Za tydzień odbędzie się zakończenie roku szkolnego klas ósmych, na którym nastąpi uroczyste przekazanie sztandaru szkoły. Obecny poczet sztandarowy przekaże uczniom klas siódmych opiekę nad jednym z najważniejszych symboli szkolnych. Wiąże się z tym wielka odpowiedzialność, ale też ogromny zaszczyt. Aby ułatwić siódmoklasistom spełnianie obowiązków z tym związanych,

p. dyrektor Anna Wądołowska zaprosiła do nas grupę żołnierzy z  1 Warszawskiej Brygady Pancernej 2 Batalionu Czołgów, którzy zorganizowali szkolenie pocztu sztandarowego. Udział w nim wzięli uczniowie szkoły w Rutkach-Kossakach, uczniowie szkoły w Kułakach Kościelnych i szkoły w Kuleszach Kościelnych. Kurs obejmował szkolenie z elementów regulaminu musztry, chwyty sztandarem, zachowanie sztandaru podczas uroczystości państwowych, religijnych i szkolnych.

Uczniowie podczas szkolenia zdobyli dużą dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej, która przyda im się w przyszłym tygodniu i całym nadchodzącym nowym roku szkolnym.