Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas III -VII

Powiększ obraz

Polska ortografia należy do wyjątkowo trudnych. Jej meandry to czasem ląd nie do odkrycia. A jednak nie dla wszystkich. 26 maja 2023 r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas III -VIII, w którym wzięło udział 28 uczniów ze szkół naszej gminy. Celem konkursu było podniesienie sprawności poprawnego posługiwania się językiem polskim , ćwiczenie i doskonalenie poprawnej pisowni wyrazów oraz właściwej interpunkcji, a także wzbudzanie pozytywnej rywalizacji wśród dzieci. Komisja konkursowa oceniła prace pisemne uczestników zgodnie z regulaminem konkursu. Potyczki z ortografią wygrali ci uczniowie, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad poprawnej pisowni. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu zaangażowania i odwagi w zmierzeniu się z trudnościami pisowni.