Bezpieczne Ferie Oddziały Przedszkolne

 

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.