Inscenizacja „Pójdźmy wszyscy do stajenki…”

„Pójdźmy wszyscy do  stajenki…” to inscenizacja przygotowana przez uczestników warsztatów wokalnych realizowanych w ramach  projektu „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach- Kossakach”.  Przedstawienie  biblijnych wydarzeń związanych z narodzeniem Pana Jezusa powstało pod kierunkiem pani Bożeny Grodzkiej i Marty Targońskiej. Uroku inscenizacji dodały kolędy i pastorałki w wykonaniu uzdolnionych muzycznie uczniów naszej  szkoły. Napełniły one wszystkich zebranych świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy zbliżające się święta.