Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych

W naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również ich rodziców oraz całej społeczności szkolnej. Pierwszoklasiści zaprezentowali krótki program artystyczny. Doniosłym momentem uroczystości było złożenia ślubowania pierwszoklasistów na sztandar szkoły.  Uczniowie ślubowali strzec honoru i dobrego imienia szkoły, szanować swoich nauczycieli, rodziców i kolegów oraz kochać swoją Ojczyznę. Następnie pani dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej i otrzymały dyplomy, legitymacje oraz pamiątkowe książki i prezenty od rodziców. Po uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, zorganizowany przez rodziców.  Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia! Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!