Dyrektor szkoły informuje, że w związku z obniżeniem temperatury na zewnątrz i w szkole następuje zmiana w Kalendarzu Szkolnym dotycząca dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Zamiast zaplanowanych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

04.05.2023r – czwartek i 05.05.2023r – piątek,

dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

17.11.2022r – czwartek i 18.11.2022r – piątek.

 

Zmiana nie dotyczy dzieci z oddziałów trzylatków – OP3,  czterolatków – OP4a, OP4b oraz  pięciolatków OP5.

W dniach 17. – 18.11.2022r. szkoła nie zapewnia dowozu dla pięciolatków.

Ponadto w dniu 16.11.2022r. lekcje będą skrócone i ulegną zmianie odwozy uczniów wg. harmonogramu:

Dzwonki:

lekcja Czas trwania

zupy

1

8.00 – 8.30

2

8.35 – 9.10

3

9.15 – 9.45

I przerwa obiadowa

4 10.00 – 10.30

II przerwa obiadowa

5

10.45 – 11.15

III przerwa obiadowa

6 11.25 – 11.55

7 12.00 – 12.30

8 Uczniowie zwolnieni

Odwozy:

I. odwóz – 11.20

II. odwóz – 12.35

                  Dyrektor szkoły – Anna Wądołowska

 

Rutki-Kossaki, dn. 15.11.2022r.