Konkurs plastyczny „Gmina Rutki- moja mała ojczyzna”

Powiększ obraz
Konkurs plastyczny „Gmina Rutki- moja mała ojczyzna” dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych:
  • 6-8 lat
  • 9-12 lat
  • 13-16 lat
Organizator: Fundacja „TRADYCJA I ROZWÓJ” oraz grupa nieformalna będąca pomysłodawcą projektu „Zintegrowani wokół twórczości lokalnego artysty-Bronisława Tyla”.
  • W każdej kategorii wiekowej wyłonimy jednego laureata oraz po dwa wyróżnienia.
  • Dodatkowe nagrody od głosujących uczestników wystawy.
  • Prace konkursowe przyjmowane są  od 23 września do 7 października w bibliotece Gminnego Ośrodku Kultury i Biblioteki. Do pracy plastycznej należy dołączyć wypełnione i podpisane załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu Konkursu.
  • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 23 października podczas uroczystego otwarcia wystawy prac lokalnego artysty Bronisława Tyla odbywającego się w GOKiB.