Projekt edukacyjny „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”

Powiększ obraz

Szanowni Rodzice

Z dniem 1 września 2022 r. rozpoczynamy kontynuację realizacji projektu edukacyjnego  „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023.

W ramach projektu w roku szkolnym 2022/23 zrealizowane zostaną:

 1. Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
 2. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu z zakresu metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz  kształtowania kompetencji wychowawczych.

Ponadto w ramach zajęć dodatkowych zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne takie jak:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki – Pan Tomasz Kućmierowski
 2. Matematyczne gry i zabawy – Pani Lidia Dzieniszewska
 3. Przyrodnicze laboratorium – Pani Justyna Kotowska
 4. Przyrodnicze laboratorium – Pani Justyna Łepkowska
 5. Język angielski – Pani Milena Godlewska
 6. Język rosyjski – Pani Anna Duchnowska
 7. Projekt edukacyjny dla społeczności lokalnej – /warsztaty wokalne/ – 2 grupy – Pani Marta Targońska
 8. Projekt edukacyjny dla społeczności lokalnej – /koło dziennikarskie/ – Pani Elżbieta Piszczatowska
 9. Indywidualizacja – zajęcia psychoedukacyjne; – Pani Magdalena Stypułkowska

W projekcie w roku szkolnym 2022/2023 przewidziano również zorganizowanie:

 1. Wycieczki do Centrum Nauk Kopernik.
 2. Wycieczki do Białowieskiego Parku Narodowego i Hajnówki.
 3. Półkolonii – Laboratorium Naukowe.
 4. Półkolonii z robotyki
 5. Festiwalu nauki.

Rekrutację uczniów na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2022/2023 prowadzą w/w  nauczyciele pracujący w projekcie  w dniach 05.09.- 12.09.2022r.       

Szkolny koordynator projektu – Dorota Kos