Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-06-23

Załącznik informacyjny do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Dyrektor szkoły informuje, że do dnia 01.07.2022r. należy złożyć w sekretariacie szkoły załącznik informacyjny do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.   Załącznik dotyczy pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie czyli do godziny 16.00.

Warunkiem przyjęcia dziecka do grupy popołudniowej jest zatrudnienie obojga rodziców /opiekunów prawnych/ i dołączenie do w/w załącznika zaświadczenia o zatrudnieniu.

Wzór załącznika do pobrania lub w sekretariacie szkoły.

 

                                                      dyrektor szkoły – Anna Wądołowska

Do góry