Pix Programming Challenge 2022

Powiększ obraz

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do rywalizacji w ogólnopolskim konkursie programistycznym dla dzieci i młodzieży – PixBlocks Programming Challenge 2022. Konkurs jest w pełni przeprowadzany zdalnie za pośrednictwem aplikacji PixBlocks.

Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania. Zadania dostosowane są do różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych są to zadania z zakresu programowania blokowego, a dla starszych uczestników konkursu – zadania z zakresu programowania tekstowego w języku Python. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki programowania oraz popularyzacja jej w szkołach.

Termin zgłoszeń upływa 03 czerwca 2022.    

Chętni zgłaszają się do p. E. Piszczatowskiej po loginy i hasła do aplikacji PixBlocks, sala 47 lub przez MS Teams.

Więcej informacji na stronie: https://pixchallenge.org/

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne zarejestrowanie się, co rozumie się przez:
  • wypełnienie przez Rodzica lub Opiekuna prawnego formularza w aplikacji PixBlocks,
  • potwierdzenie udziału dziecka w konkursie, poprzez kliknięcie przycisku POTWIERDŹ w wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres email Rodzica lub Opiekuna Prawnego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego – brak potwierdzenia wyklucza dziecko z możliwości zdobycia nagrody.
Konkurs składa się z 3 etapów:
  • etapu rozgrzewkowego trwającego od 25.04.2022 do 15.05.2022;
  • etapu kwalifikacyjnego trwającego od 16.05.2022 do 03.06.2022;
    W kwalifikacjach wziąć mogą wszyscy zarejestrowani uczestnicy. Aby przejść pomyślnie kwalifikacje, trzeba rozwiązać poprawnie 16 z 20 zadań, które w tym czasie będą widoczne w specjalnej zakładce konkursowej aplikacji PixBlocks. Czas rozwiązywania zadań nie jest brany pod uwagę.
  • finałów – które rozpoczną się 11.06.2022 o godz. 9:00 i potrwają 6 godzin.
    Zadania finałowe pojawią się w dniu finałów punktualnie o 9:00 na kontach uczestników w zakładce konkursowej aplikacji PixBlocks. Celem uczestników jest rozwiązanie jak największej ilości z nich w jak najszybszym czasie. O tym miejscu w klasyfikacji finałowej konkursu decyduje w pierwszej kolejności ilość rozwiązanych zadań, a w drugiej czas potrzebny na ich rozwiązanie.