„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!” – budujemy dobre relacje w grupie

Powiększ obraz

Klasa to przypadkowy zbiór osób. Każdy uczeń jest inny i wnosi do zespołu klasowego różne doświadczenia, zainteresowania czy normy zachowania. Chcąc wesprzeć uczniów i wychowawców w budowaniu zgranej klasy, czyli takiej, w której jest przestrzeń do wspólnego przeżywania sukcesów i porażek, w której jest wzajemna akceptacja, zaufanie i otwartość w porozumiewaniu się, w okresie styczeń – marzec 2022 r. pedagog szkolny, p. Elżbieta Karwowska, przeprowadziła we wszystkich klasach I etapu edukacyjnego warsztaty profilaktyczno – wychowawcze poświęcone budowaniu dobrych relacji w grupie.

Grupa rówieśników jest najlepszym środowiskiem rozwoju młodego człowieka, daje poczucie bezpieczeństwa, jest miejscem uczenia się odpowiedzialności za siebie i innych, nauki wyznaczania i osiągania celów oraz wspólnej pracy zespołowej. Dobra grupa to najlepsze środowisko, którego pożąda każdy człowiek. Klasa, w której panuje serdeczna i życzliwa atmosfera, jest najlepszym miejscem do rozwoju. W niej bowiem możliwe jest uzyskiwanie wsparcia w trudnych chwilach.

Jednak nawiązanie dobrych relacji nie wszystkim przychodzi z łatwością, a współczesna codzienność wcale tego nie ułatwia, dlatego też należy nieustannie podejmować działania w dążeniu do poprawy spójności grupy oraz kształtowania przyjaznych, serdecznych relacji.

Treści, które zostały zrealizowane podczas przeprowadzonych zajęć dotyczyły następujących obszarów:

 • lepsze poznanie siebie;
 • budowanie poczucia własnej wartości;
 • lepsze poznanie kolegów z klasy;
 • skupianie się na tym co łączy, a nie dzieli;
 • uczenie się akceptacji tego, że każdy człowiek jest inny;
 • przyjaźń – rola przyjaciół;
 • współdziałanie w grupie, działanie zespołowe;
 • trudne emocje, odczucia – jak sobie z nimi radzić;
 • sposoby radzenia sobie z problemami;
 • wzajemna pomoc, sposoby niesienia pomocy;
 • wdrażanie uczniów do stosowania właściwych norm społecznych.;
 • wspieranie rozwoju poprzez komunikaty wzmacniające (dobre słowa).

W trakcie realizowanych zajęć uczniom towarzyszył uśmiech, a atmosfera była życzliwa, sympatyczna i sprzyjająca integracji.