„Czy współpraca się opłaca?”

Powiększ obraz

Współczesny człowiek wykonuje coraz więcej zadań we współpracy z innymi. Współpraca jest umiejętnością, której należy się nauczyć, dlatego przez wszystkie lata nauki w szkole uczniowie są wdrażani do działań grupowych. Taka forma pracy jest ćwiczona na lekcjach przedmiotowych, zajęciach z wychowawcą, ze specjalistami, na wszelkich zajęciach dodatkowych i podczas spotkań kół zainteresowań. Praca w grupie stanowi wartość samą w sobie, zawsze warto inwestować czas i wysiłek w przygotowanie takich aktywności. Integracja grupy, integracja klasy zawsze przynoszą wiele korzyści. Mając na uwadze powyższe przesłanki w ostatnim czasie pedagog szkolny przeprowadził w klasie VIII c warsztaty o charakterze profilaktyczno – wychowawczym pn. „Czy współpraca się opłaca?”. W trakcie warsztatów uczniowie doskonalili zasady współpracy w zespole uczniowskim, podział ról, odpowiedzialność za wyznaczone cele i zadania. Poznali również znaczenie trafności i szybkości podejmowania decyzji.

„Indywidualnie jesteśmy jedną kroplą. Razem jesteśmy oceanem”.