Warsztaty wokalne

W ramach projektu „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach” realizowane są warsztaty wokalne. Uczestnikami zajęć są  uczniowie z klas I- III oraz IV-VIII. Podstawowym założeniem zajęć jest rozwijanie uzdolnień muzycznych oraz kształtowanie aktywności uczniów poprzez dramę- inscenizacje.

Uczniowie w ramach warsztatów pod kontrolą nauczyciela przygotowali  program artystyczny na Boże Narodzenie  oraz poznali repertuar muzyczny o tematyce patriotycznej.  Efekty swojej pracy zaprezentowali podczas  występu z okazji Bożego Narodzenia oraz Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.