Zajęcia psychoedukacyjne

Powiększ obraz

Na zajęciach psychoedukacyjnych realizowane będą treści związane z kompetencjami osobistymi, społecznymi i w zakresie umiejętności uczenia się. Są to zdolności do autorefleksji, skutecznego zarządzania czasem i informacjami, konstruktywnej pracy z innymi osobami, zachowania odporności oraz zarządzania własnym uczeniem się i karierą zawodową. Obejmują one zdolność radzenia sobie z niepewnością i złożonością, umiejętność uczenia się, wspierania swojego dobrostanu fizycznego i emocjonalnego, utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zdolność do prowadzenia prozdrowotnego i zorientowanego na przyszłość trybu życia, odczuwania empatii i zarządzania konfliktami we włączającym i wspierającym kontekście.

Uczniowie dowiedzą się m.in. jak wykorzystać swoje wady i zalety, jak umiejętnie radzić sobie ze stresem, jak nawiązać odpowiednie relacje z rówieśnikami, jaki styl uczenia najbardziej im odpowiada. Będą mogli uczestniczyć w ćwiczeniach i aktywnościach, które poprawią ich koncentrację uwagi i pamięć, a także współpracę w grupie i umiejętność wyrażania swojego zdania.
Podczas zajęć będą wykorzystywane: scenki sytuacyjne, gry dydaktyczne, twórczość plastyczna, dyskusje, burza mózgów oraz inscenizacje.