Akcja sprzątania świata „Myślę, więc nie śmiecę”.

Powiększ obraz

Z wielkim zaangażowaniem cała społeczność szkolna przystąpiła do akcji sprzątania świata pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Celem tego przedsięwzięcia jest kształtowanie i pobudzanie świadomości ekologicznej oraz kreowanie właściwych postaw wobec środowiska wśród dzieci i młodzieży.