Błędny adres e-mail w umowie żywienia

Uprzejmie informujemy, że w umowie żywienia błędnie podano adres e-mail.
Prawidłowy adres  to: rutkiszkolasekretariat@gmail.com.

Przepraszamy