Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach Kossakach

Powiększ obraz

Szanowni Rodzice

Z dniem 1 września 2021r. rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego  „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” , którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023.

W ramach projektu zrealizowane zostaną :
 1. zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych;
 2. stypendia naukowe dla uczniów zdolnych;
 3. szkolenia dla nauczycieli z zakresu z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy;
 4. działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.
W ramach zajęć dodatkowych zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne takie jak:
 1. spotkanie z królową – zajęcia z matematyki;
 2. matematyczne gry i zabawy;
 3. przyrodnicze laboratorium;
 4. język angielski;
 5. język rosyjski;
 6. projekt edukacyjny dla społeczności lokalnej;
 7. indywidualizacja- zajęcia psychoedukacyjne;
Ponadto w projekcie przewidziano zorganizowanie:
 1. Wycieczki do Centrum Nauk Kopernik.
 2. Wycieczki do Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego.
 3. Wycieczki do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
 4. Wycieczki do Białowieskiego parku Narodowego i Hajnówki.
 5. Półkolonii – Laboratorium Naukowe.
 6. Półkolonii z robotyki
 7. Festiwalu nauki.

Rekrutację uczniów na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzą nauczyciele pracujący w projekcie w dniach 02.09.- 10.09.2021r.

                                                   Szkolny koordynator projektu – Dorota Kos