Szkolenie nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z robotyki i programowania w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

Dokumenty do pobrania:

  1. Informacja o szkoleniu
  2. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki na szkolenie
  3. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
  4. Informacja o szkoleniu – plakat