Regulamin gminnego konkursu plastycznego ,,Patron szkoły 2 Pułk Ułanów Grochowskich oczami najmłodszych’’

Powiększ obraz

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym w Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach Kossakach, który realizowany jest
w ramach obchodów Święta Szkoły oraz Festynu Edukacyjnego ,,Samorządowe przygody z nauką”.

Cel konkursu:

 • Przybliżenie uczniom sylwetki patrona Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach.
 • Uwrażliwienie dzieci na konieczność kontynuowania tradycji szkoły.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Pobudzanie inwencji twórczej w zakresie wykonywania prac plastycznych.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 • Odkrywanie własnych zdolności i możliwości.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-IV szkół gminy Rutki.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 3. Konkurs jest jednoetapowy, mile widziana współpraca rodzinna.
 4. Praca powinna być wykonana techniką dowolną: kredkami, pastelami, ołówkiem, węglem, farbami, wyklejankami, collage’em itp. w formacie A 3 lub A 4.
  Temat może być również zrealizowany w formie przestrzennej.
 5. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa oraz nazwa szkoły.
 6. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach.
 7. Udział w Konkursie i wypełnienie zgody opiekuna (załącznik nr 1)  oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki konkursu:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
 • punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne
 • klasy I -II
 • klasy III – IV.
  W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody za miejsce I, II, III.
  Komisja konkursowa ma również prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
 1. Ostateczny termin zgłoszenia prac upływa dnia 24 czerwca 2021r.
 2. Prace należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Rutkach lub do organizatorów konkursu.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie internetowej organizatora.

Podsumowanie konkursu nastąpi w dniu 23 września 2021 r. podczas uroczystości z okazji Święta Szkoły Podstawowej w Rutkach  powiązanej
z Festynem Edukacyjnym ,,Samorządowe przygody z nauką”.

 

Zasady przyznawania nagród:

 1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
 • godność z tematem;
 • kreatywność twórcza;
 • estetyka wykonania.
 1. Nagrodą główną w konkursie jest opublikowanie wyróżnionych prac na stronie internetowej szkoły, mediach społecznościowych oraz w gazecie gminnej.

Przewiduje się również przyznanie atrakcyjnych nagród rzeczowych, wyróżnień oraz dyplomów uczestnictwa.

Organizatorzy:

Justyna Kotowska
Teresa Żurawska