Apel podsumowujący Szkolny Konkurs Profilaktyczny pt. „Pasje i uczucia ochronią nas od zepsucia – zdrowy styl życia w rodzinie w dobie COVID 19”

Powiększ obraz

24 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej w Rutkach – Kossakach odbył się uroczysty apel podsumowujący Szkolny Konkurs Profilaktyczny pt. „Pasje i uczucia ochronią nas od zepsucia – zdrowy styl życia w rodzinie w dobie COVID 19”. Honorowym gościem tego spotkania była Posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pani Aleksandra Szczudło. Swoją obecnością zaszczycił nas również Wójt Gminy Rutki, pan Dariusz Modzelewski. Pani Poseł objęła swoim patronatem konkurs, ufundowała nagrody i razem z Panem Wójtem wręczyła nagrodzonym uczniom. Dziękujemy bardzo Pani Poseł za wsparcie naszych działań. Dziękujemy również miejscowym przedsiębiorcom za współsponsorowanie nagród dla uczniów: Państwu Dorocie i Wojciechowi Klimaszewskim, właścicielom Kwiaciarni „Ismena”; Pani Małgorzacie Kowalewskiej, właścicielce sklepu „Margo” i Pani Agnieszce Staniszewskiej, właścicielce sklepu „Chorten”. Dzięki Państwa hojności uczniowie mogą się cieszyć z bardzo atrakcyjnych nagród.