Rada Rodziców po raz kolejny zwraca się do Państwa z prośbą o  wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 35 zł. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.
Pieniądze można wpłacać wychowawcom. Proponujemy również wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach – Kossakach
Konto Rady Rodziców 17877500090021011031500002
W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.
Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.
Rada Rodziców