„Wreszcie razem!”

Powiększ obraz

Wszyscy bardzo się cieszymy, że uczniowie  klas I – III wrócili do nauki stacjonarnej. Sami uczniowie również są szczęśliwi, że w końcu mogli spotkać się ze swoją wychowawczynią, z kolegami i koleżankami. To właśnie uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego, najmłodsze w szkole dzieci, najbardziej potrzebują edukacji stacjonarnej, potrzebują kontaktów z rówieśnikami, żeby prawidłowo się rozwijać.

Wszyscy pracownicy szkoły wspólnie troszczą się o to, by okres adaptacji po długiej izolacji uczniowie przeszli bezpiecznie, efektywnie i mądrze. Nasi uczniowie otoczeni są opieką i pełnym wsparciem dyrekcji, nauczycieli, jak również pedagoga szkolnego, dla których dobro dzieci jest najważniejsze, którzy wspólnie tworzą bezpieczne środowisko do nauki i rozwoju.

Wraz z powrotem dzieci do szkoły, w trosce o ich jak najpełniejsze, jak najmniej zakłócone długą nieobecnością w szkole funkcjonowanie, pedagog szkolny przeprowadził we wszystkich klasach cykl zajęć wspierających pod nazwą: „Wreszcie razem!”. Zajęcia te miały na celu budowanie samooceny i poczucia wartości u dzieci, jak również wyposażały je w niezbędne umiejętności konieczne do odnalezienia się w szkole po tak długim okresie izolacji. Można było zauważyć, że zrealizowane zajęcia oprócz satysfakcji, przyniosły dzieciom wiele radości ze wspólnych ćwiczeń i zabaw.

Mamy nadzieję, że oprócz zadowolenia i frajdy, przeprowadzone działania okażą się skuteczne i  zaowocują  wymiernymi efektami – dzieci będą spokojnie, bez lęku i niepokoju  zdobywać wiedzę, będą uczyć się koleżeństwa, szacunku i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Elżbieta Karwowska

pedagog szkolny