Nauczanie na odległość – Jak motywować dziecko do nauki?

Powiększ obraz

Drodzy Rodzice!

Dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rutkach, do której uczęszczają Państwa dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach, efektywnie realizować nauczanie na odległość. W sytuacji zdalnego nauczania Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera wielkiego znaczenia.

Nauczanie zdalne niesie ze sobą wiele rozterek, obaw i problemów, z którymi borykamy się wszyscy na co dzień. Ale daje również rodzicom wiele możliwości, np.  możliwość budowania świadomości postępów dziecka, jego potencjału i potrzeb rozwojowych. Każda rodzina, dysponując niezbędną pomocą i zasobami, może wspierać uczenie się i rozwój swojego dziecka. Dzieci jednak, tak jak dorośli, potrzebują codziennej dawki motywacji do działania i mierzenia się z trudnościami. Pamiętajmy, że najsilniejszym bodźcem do nauki jest motywacja wewnętrzna, dzięki której dziecko podejmuje działania z własnej woli, z ciekawości czy z poczucia odpowiedzialności. Rozpoznanie potrzeb i celów dziecka jest jednym ze sposobów pobudzania jego wewnętrznej motywacji.

Drodzy Rodzice! Wasza rodzicielska miłość, cierpliwość, mądrość oraz znajomość potrzeb i możliwości dziecka są Waszymi najlepszymi pomocnikami. Pamiętajcie jednak, że zawsze możecie liczyć na wsparcie dyrekcji, nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole.

I w ramach tego wsparcia polecam serdecznie Państwu kilkuminutowy, bardzo pozytywny filmik (link poniżej), z którego dowiecie się (lub przypomnicie sobie), jak skutecznie motywować dziecko do nauki w domu. Motywowanie dziecka nie wymaga dużego wysiłku ze strony rodzica, a może spowodować, że dziecko  będzie wykorzystywać swoje potencjalne możliwości i będzie miało szansę poczuć smak sukcesu. Pamiętajcie, że nikt nie rodzi się prymusem. Umiejętności i postawy potrzebne do osiągania sukcesów muszą być wspierane – przez rodziców w domu i nauczycieli w szkole.

Życzę wytrwałości, zdrowia i wzajemnej życzliwości.

Elżbieta Karwowska – pedagog szkolny