„Miej władzę nad korzystaniem z mediów”

Powiększ obraz

W październiku 2020 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne poświęcone problemowi nadmiernego korzystania z Internetu. W warsztatach uczestniczyli uczniowie najstarszych, ósmych klas, a realizował je pedagog szkolny, p. Elżbieta Karwowska. Warsztatami mieli być również objęci uczniowie innych klas, ale niestety, wprowadzenie nauczania zdalnego spowodowało, że musi to być odłożone w czasie.

Celem  przeprowadzonych zajęć było przekazanie uczniom (metodami aktywnego uczestnictwa) wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu i komputera oraz promocja pozytywnego wykorzystywania cyberprzestrzeni. Warsztaty były dla uczniów znakomitą okazją do autorefleksji na temat czasu spędzanego w sieci oraz zmiany nieakceptowalnych, niebezpiecznych zachowań, związanych z cyberprzemocą. Młodzież dowiedziała się także, jak reagować na zagrożenia związane z komputerem i Internetem oraz została poinformowana o konsekwencjach, jakie mogą ponieść sprawcy stosowania cyberprzemocy i stalkingu.

W trakcie warsztatów został również poruszony temat fonoholizmu. W dzisiejszych czasach zapewne niewiele osób wyobraża sobie codzienne funkcjonowanie bez telefonu komórkowego. Jest on wszechobecny, potrzebny i niewątpliwie bardzo użyteczny. Trzeba jednak wiedzieć, jak z niego korzystać, ponieważ nadużywanie go może prowadzić do fonoholizmu. Mówi się o tym, gdy nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować bez tego urządzenia. Coraz częściej współczesne dzieci określa się mianem „pochylonych głów”.

Pandemia koronawirusa, w tym nauczanie zdalne, przyczynia się do tego,  że uczniowie, korzystają w większym zakresie z dostępu do komputera z Internetem, a przy braku nadzoru rodziców mogą być narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa w sieci. Rodzice, pozwalając dziecku na eksplorację wirtualnego świata, mają obowiązek zadbać o to, by była ona jak najbardziej bezpieczna. Nie sztuką jest posadzić dziecko przed komputerem lub urządzeniem przenośnym, zostawić sam na sam z obcym jemu światem. Poza umożliwieniem dziecku korzystania z możliwości, jakie oferuje Internet, należy przede wszystkim rozmawiać z nim o zagrożeniach, jakie wiążą się z funkcjonowaniem w wirtualnej społeczności. Nie ma odpowiedzialnego korzystania ze smartfonów, komputerów, Internetu, bez tworzenia domowych zasad używania tych narzędzi.

Nie możemy i nie powinniśmy izolować dzieci od Internetu, ale powinnością każdego rodzica jest kontrolowanie miejsc, do których zaglądają jego pociechy.

Warto spędzać z dziećmi czas w sposób analogowy, bo problem z nadużywaniem nowych technologii rozpoczyna się wtedy, gdy nie mamy czasu dla dziecka.

Czas – najważniejsze, co możesz dać swojemu dziecku

   Pedagog szkolny – Elżbieta Karwowska