Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rutkach- Kossakach informuje, że objęcie uczniów i ich rodzin kwarantanną oraz organizacja zdalnego nauczania jest tylko i wyłącznie zależna od decyzji Sanepidu.

W związku z powyższym dyrektor Szkoły i Organ Prowadzący nie podejmują w tym zakresie żadnych decyzji i nie ponoszą odpowiedzialności.

                                                                                      Anna Wądołowska