Jesteś tutaj:

Miesiąc: sierpień 2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Więcej o: ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla dzieci z Punktu Przedszkolnego, Oddziałów Przedszkolnych i uczniów klas I-VIII odbędzie się zgodnie z harmonogramem.
 1. 9:00   – Msza Św. w Kościele Św. Anny w Rutkach  /dla chętnych/
 2. 9:45   – Spotkanie uczniów klas II- VIII z wychowawcami klas w przypisanych dla każdej z klas salach. /Uczniowie przychodzą bez rodziców/.
  Wykaz sal dla poszczególnych klas                   
 3. 11: 00 – Spotkanie z rodzicami dzieci Oddziałów Przedszkolnych na stołówce szkolnej . /Rodzice przychodzą bez dzieci/.
 4. 11: 30 – Spotkanie z rodzicami dzieci z Punktu Przedszkolnego na sali gimnastycznej . /Rodzice przychodzą bez dzieci/.
 5. 12:00 – Spotkanie z rodzicami dzieci z klas I na sali gimnastycznej.    /Rodzice przychodzą bez dzieci/.

Więcej „ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021”

Obowiązki Rodziców wynikające z wytycznych GIS

RODZICU PAMIĘTAJ O TWOICH OBOWIĄZKACH WYNIKAJĄCYCH z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05 sierpnia 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych .
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.
 5. Obecność osób z zewnątrz zostaje ograniczona do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 6. Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.

Więcej „Obowiązki Rodziców wynikające z wytycznych GIS”

Do góry