WYNIKI TELETURNIEJU CZYTELNICZEGO KLAS I-III ,,W krainie bajek”

Powiększ obraz

 

W dniach 8- 10 maja 2020 roku został ogłoszony Teleturniej Czytelniczy dla klas 1-3 „W krainie bajek”. Organizatorką konkursu była pani mgr Urszula Zięba. Do konkursu zaprosiła dzieci, które mają dobry humor, lubią czytać książki, lubią bawić się.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu online obejmującego znajomość treści bajek i baśni w postaci pytań zamkniętych i otwartych (krzyżówka, rekwizyty, zagadki, rozsypanka wyrazowa).

Laureatami konkursu zostali, uzyskując maksymalną liczbę punktów:

w kategorii klas pierwszych:

Gołaszewska Julia, Putra Karolina, Rakowska Maria, Zienkiewicz Jan

w kategorii klas drugich:

 Kulesza Jakub, Zambrzycki Paweł, Zambrzycki Piotr

w kategorii klas trzecich:

 Gołaszewska Wiktoria, Kłosek Katarzyna

Uczestnicy konkursu prezentowali wysoki poziom wiedzy ze znajomości bajek i baśni. Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratuluję i dziękuję za udział w konkursie. Nagrody laureatom i uczestnikom zostaną wręczone po powrocie do Szkoły.

 

Organizator konkursu nauczyciel bibliotekarz: Urszula Zięba